Φθαρμένα τακάκια

Εμφάνιση

  • Το υλικό τριβής έχει φθαρεί τελείως .

Αιτία

  • Έλλειψη περιοδικού ελέγχου φθοράς των τακακιών.

Αποτέλεσμα

  • Το όχημα μπορεί να τραβάει προς μια πλευρά.
  • Βλάβη του δίσκου .
  • Δυνατό στρίγκλισμα & θόρυβος .

Επισκευή

  • Ελέγξτε το δίσκο για βλάβη.
  • Αντικαταστήστε τα τακάκια.