Τα τακάκια σας χρειάζονται πράγματι αντικατάσταση;

Γυαλίζουν;

Ανομοιογενής φθορά στο ίδιο σετ τακάκια

Εμφάνιση

Ένα τακάκι μέσα στο σετ της δαγκάνας έχει φθαρεί υπερβολικά.

Αιτία

Τα πιράκια της δαγκάνας/εμβόλου κολλούν.

Αποτέλεσμα

Τα φρένα τραβούν προς τη μια πλευρά.

Ανισομερής ταχεία φθορά του τακακιού.

Επισκευή

Συντηρήστε τις πλάκες ρύθμισης της δαγκάνας & τα έμβολα.

Αντικαταστήστε τα τακάκια. 

fthora takakion