Τα τακάκια σας χρειάζονται πράγματι αντικατάσταση;

Παρουσιάζουν ανομοιογενή φθορά;

Ανομοιογενής φθορά

Εμφάνιση

Ανομοιογενής φθορά πάνω στην επιφάνεια των τακακιών.

Αιτία

Ανώμαλη φθορά του δίσκου (φθορά του άκρου/χείλους).

Αποτέλεσμα

Στρίγκλισμα & κραδασμοί .

Πρώιμη φθορά τακακιών.

Επισκευή

Αντικαταστήστε  τους δίσκους & τα τακάκια. 

fthora takakion