Τα απαραίτητα έγγραφα που πρέπει να έχετε σε περίπτωση έλεγχου της Τροχαίας:

 • Την ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ του αυτοκινήτου. 
 • Την ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ σας. 
 • Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων (προσοχή να μην έχει λήξει).
 • Το Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (δηλαδή να έχει περάσει ΚΤΕΟ το όχημα).
 • Την εκτύπωση και την απόδειξη πληρωμής των ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ.
 • Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του αυτοκινήτου. 

Αν ο οδηγός εντοπιστεί να κυκλοφορεί με ανασφάλιστο όχημα, θα τιμωρείται: με αφαίρεση άδεις κυκλοφορίας για 10 ημέρες. Αν το ανασφάλιστο όχημα έχει εμπλακεί σε ατύχημα, η άδεια κυκλοφορίας αφαιρείται για 2 χρόνια ενώ σε περίπτωση υποτροπής για 3 χρόνια. Υπάρχει επιπλέον πρόστιμο 500 ευρώ. 

Ειδικότερα πέρα των παραπάνω σε περίπτωση που το όχημα είναι επαγγελματικής χρήσης θα πρέπει να έχουμε:

 • Την ειδική άδεια οδήγησης οδηγού ΕΔΧ αυτοκινήτου. 
 • Το πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας.
 • Το πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης οδηγού οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων και τα λοιπά έγγραφα που απαιτεί η συμφωνία ADR.
 • Τη βεβαίωση καλής λειτουργίας ταχογράφου. 
 • Τη βεβαίωση περιοριστή ταχύτητας και το σχετικό αυτοκόλλητο σήμα. 
 • Καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, βεβαίωση ή πιστοποιητικό απαιτείται ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος από τις ειδικές διατάξεις. 

Για κάθε έγγραφο από τα παραπάνω που δεν θα έχουμε μαζί μας, όταν οδηγούμε, θα πληρώνουμε πρόστιμο 20 ευρώ, πέρα από τα ειδικά πρόστιμα που υπάρχουν για την μη παρουσίαση κάθε εγγράφου.