Λανθασμένη εφαρμογή των τακακιών  -  Bendix δαγκάνας τύπος IV

Μήπως έχει γίνει λάθος εφαρμογή;

Λανθασμένη εφαρμογή των τακακιών  -  Bendix δαγκάνας τύπος IV

Εμφάνιση

Κατεστραμμένα τακάκια.

Αιτία

Λανθασμένη τοποθέτηση.

Αποτέλεσμα

Κατεστραμμένα τακάκια.

Επισκευή

Αντικαταστήστε τα τακάκια, σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών.