Η ορθή λειτουργία των υαλοκαθαριστήρων έχει άμεση σχέση με την ασφάλεια σας. 

Αν κάτι δεν "πάει" καλά αντικαταστήστε τους άμεσα. 

Διαθέτουμε υαλοκαθαριστήρες για όλους τους τύπους οχημάτων σε πολύ οικονομικές τιμές.