Η οδήγηση στα χιόνια είναι δύσκολη και επικίνδυνη.

Παρακολουθήστε το video. 

Θα δείτε πολλές και χρήσιμες συμβουλές.