Υπάρχουν άλλες 4 ενδείξεις πάνω στα ελαστκά μας.

Για να δούμε τι σημαίνουν.

Max load (μέγιστο φορτίο) και max press (μέγιστη πίεση).

Το μέγιστο φορτίο και η μέγιστη πίεση που δέχεται το κάθε ελαστικό. Προσοχή λοιπόν.

Ο τετραψήφιος αριθμός στο κυκλάκι.

Είναι η ημερομηνία παραγωγής του ελαστικού μας. Για παράδειγμα αναγράφει 3612. Άρα η ημερομηνία παραγωγής είναι η 36η εβδομάδα του 2012. Όταν αγοράζετε καινούρια ελαστικά να τον προσέχετε πάντα! Γιατί τα ελαστικά σας μπορεί τελικά να μην είναι και τόσο καινούρια.

Σε μερικά ελαστκά ο δείκτης ταχύτητας π.χ. 79Τ αναγράφεται ξεχωριστά (έχουμε αναφερθεί σε αυτόν στο προηγούμενο άρθρο μας).

Κάπου θα δείτε γραμμένο το γνωστό Ε με νούμερο δίπλα. Είναι ο κωδικός έγκρισης ασφαλείας του ελαστικού σας. Το Ε που είναι στον κύκλο υποδηλώνει και την χώρα.

Tubelles Radial

Tubelles σημαίνει πως το ελαστικό δεν έχει αεροθάλαμο (δηλαδή σαμπρέλα) και Radial σημαίνει πως ο κορμός αποτελείται από ακτινικές χορδές λινών. Αυτές οι χορδές είναι στρώματα υφάσματος που συγκρατούν τον κορμό του ελαστικού, και αναπτύσσονται ακτινικά κατά πλάτος του ελαστικού από την μια στεφάνη στην άλλη.