Τα τακάκια σας χρειάζονται πράγματι αντικατάσταση;

Γυαλίζουν;

Γυάλισμα

Εμφάνιση

Η επιφάνεια τριβής των τακακιών γυαλίζει.

Αιτία

Υψηλή διακεκομμένη θερμοκρασία των τακακιών για σύντομο χρονικό διάστημα .

Αποτέλεσμα

Προσωρινή μείωση στην απόδοση του φρεναρίσματος.

Επισκευή

Μπορεί να διορθωθεί  με την «κανονική» χρήση. 

gialisma takakion