Τα τακάκια σας χρειάζονται πράγματι αντικατάσταση;

Έχουν γίνει κωνικά;

Κωνικά τακάκια

Εμφάνιση

Ανομοιογενής φθορά, κωνική λέπτυνση τακακιών .

Αιτία

Παραμορφωμένη δαγκάνα.

Οι πλάκες ρύθμισης της δαγκάνας κολλάνε.

Το έμβολο κολλάει.

Υπερβολικός καθαρισμός της δαγκάνας.

Αποτέλεσμα

Πρώιμη φθορά στο τακάκι.

Ανομοιογενής πίεση κατά το φρενάρισμα .

Θόρυβος & στρίγκλισμα .

Επισκευή

Αντικαταστήστε τα τακάκια. 

konika takakia