Εμπνευσμένο διαφημιστικό της Subaru, από την ίδια τη ζωή του καλύτερου μας φίλου. 

Διαθέτουμε αξεσουάρ αυτοκινήτου και για τους πιστούς σας φίλους.