Παλιό και διαχρονικό. 

Γιατί κάποια πράγματα πρέπει να τα θυμόμαστε.