Τα τακάκια σας χρειάζονται πράγματι αντικατάσταση;

Έχουν μολυνθεί;

Μόλυνση της επιφάνειας

Εμφάνιση

Το υλικό τριβής μολύνθηκε είτε με λάδι είτε με γράσο ή υγρό φρένων.

Αιτία

Έπεσε κάποιο υγρό κατά τη διάρκεια συντήρησης.

Αποτέλεσμα

Το όχημα μπορεί να «τραβάει» προς τη μια πλευρά.

Μείωση στην απόδοση φρεναρίσματος.

Επισκευή

Αντικαταστήστε τα τακάκια.

molismena takakia