Στον στάνταρ εργοστασιακό εξοπλισμό του αυτοκινήτου μας, υπάρχουν και τα προσκέφαλα.

Υπάρχουν για πολύ σοβαρούς λόγους ασφαλείας και αποφυγής τραυματισμών του αυχένα μας  κατά τη σύγκρουση ή σε απότομο φρενάρισμα. 

Είναι μεγάλο λάθος να τα αφαιρούμε.

Τα αφαιρούμε γιατί δεν μας "βολεύουν", για να κρεμάμε το παλτό μας, το σακάκι κ.α. πίσω από τη θέση, με μεγαλύτερη ευκολία.

Τα αφαιρούμε γιατί μας "κόβουν" τη θέα.

Τα προσκέφαλα πρέπει να είναι στη θέση τους και ρυθμισμένα στο σωστό ύψος.

θα πρέπει να είναι έτσι ρυθμισμένα ώστε να φτάνουν πιο κοντά στη βάση του κεφαλιού.

Η κορυφή τους θα πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο ύψος με την κορυφή του κεφαλιού ή τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο με τα μάτια.

Το ίδιο ισχύει για τα προσκέφαλα στο πίσω κάθισμα όταν υπάρχουν επιβάτες. Αν δεν υπάρχουν επιβάτες πίσω τα ρυθμίζουμε στη χαμολήτερη θέση ώστε να έχουμε καλύτερη ορατότητα.

Πάντοτε λοιπόν όταν καθόμαστε στη θέση μας μέσα στο αυτοκίνητο, θα πρέπει να ρυθμίζουμε και το προσκέφαλό μας.

Οι τραυματισμοί που μπορούν να προκληθούν από την αφαίρεση τους ή την λανθασμένη ρύθμιση τους μπορεί να είναι και σε ορισμένες περιπτώσεις μοιραίοι.