Τα τακάκια σας χρειάζονται πράγματι αντικατάσταση;

"Μαζεύουν" μέταλλα;

«Συλλογή» μετάλλου

Εμφάνιση

Συλλογή μετάλλου πάνω στην επιφάνεια τριβής.

Αιτία

Είσοδος νερού ή απότομη ψύχρανση λόγω εμβάπτισης του δίσκου προκαλεί το σπάσιμο του σε θραύσματα τα οποία μεταφέρονται πάνω στο υλικό τριβής.

Ιδιαίτερα εμφανές μετά από ισχυρό φρενάρισμα πάνω σε λανθασμένα στερεωμένους δίσκους.

Αποτέλεσμα

Δεν έχει επιβλαβή συνέπεια στην απόδοση φρεναρίσματος, ωστόσο μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο δίσκο ή στρίγκλισμα στα φρένα.

Επισκευή

Σε ακραίες περιπτώσεις αντικαταστήστε τους δίσκους & τα τακάκια. 

sillogi metalou