Τα τακάκια σας χρειάζονται πράγματι αντικατάσταση;

Υπάρχει βλάβη στη πλάκα στήριξης των τακακιών;

Βλάβη της πλάκας στήριξης των τακακιών

Εμφάνιση

Κατεστραμμένη πλάκα.

Αιτία

Λανθασμένη συναρμολόγηση.

Χρησιμοποιήθηκε υπερβολική δύναμη κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.

Αποτέλεσμα

Η αποτελεσματικότητα φρεναρίσματος έχει μειωθεί.

Ανώμαλη φθορά.

Θόρυβος .

Απότομο σταμάτημα/κραδασμοί.

Σε ακραίες περιπτώσεις τα προϊόντα δεν θα εφαρμόζουν στην δαγκάνα.

Επισκευή

Αντικαταστήστε τα τακάκια.